Uus teenus: Äripindade ümberehitus ja renoveerimine

GARANTIIJUHTUMI JAOKS VAJALIK INFO

Meelerahu tagamiseks pakume kõigile enda toodetele tootjagarantiid.
Garantiijuhtumi registreerimiseks palun võta meiega ühendust ja anname täiendavaid juhiseid.

Garantii
Lisafailid

Kontaktandmed

Teamservice OÜ

Jälgi meid

GDPR ja privaatsusinfo

Kliendile ja Tarnijale suunatud teave, mis puudutab äripartnerlust ja andmesubjekti ligipääsuõigust oma isikuandmetele nende töötluse käigus vastavalt EL üldise andmekaitse määruse artiklitele 12, 13, 14, 21 ja nendele järgnevatele lehekülgedele.

Lugupeetud koostööpartner

EL üldisel andmekaitse määrusel (GDPR) õigusnormide tõttu oleme kohustatud andma Teile täielikku teavet (EL üldisel andmekaitse määrusel artikkel 13) oma isikuandmete töötlemise kohta. Andmekaitse ja teie isikuandmete töötlemine on meile väga olulised, et tagada alati teie isikuandmete töötlemise seaduslikkus. Kui teil on küsimusi oma andmete töötlemise kohta, oleme teie teenistuses. Teie isikuandmete töötlemise eest vastutab Teamservice OÜ, kelle andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil info@teamservice.ee

Vastutava töötleja kontaktandmed:
Teamservice OÜ

Peterburi tee 101B

Tallinn

E-mail: info@teamservice.ee

Telefon: +372 53 49 22 13

Juhatus: vastutaja töötleja Tegevjuht on Martin Kurvits

Andmekaitseametnik: Andmekaitseametnik on Merle Kurvits info@teamservice.ee

Andmetöötluse eesmärk:

Garantiivormil olevaid andmeid kasutatakse peale teie nõusoleku avaldamist isikuandmete töötlemiseks ainult sooviga pakkuda garantiiteenust toodetele ja teenusele, mis on soetatud Teamservice OÜ kaudu.

Andmesaajad ja andmesaajate grupid:

Teie edastatud andmed võivad saada avaldatud vastutava töötleja andmetöötlejatele, kes on seotud teie garantiijuhtumi menetlemisega või osalevad otseselt tehniliste lahenduste pakkumisel ja kolmandatele osapooltele, kes on seotud garantiijuhtumi lahendamisega.

Lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks salvestame kliendi andmed vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f ja vastavalt Eesti Vabariigi  siduvatele õigusaktidele.

Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid teiega ärisuhtes olemise perioodil, näiteks lepingu alustamise ja hilisema töötlemisega seotud tegevustes. Lisaks peame vastavalt Eesti Vabariigi  kehtivatele õigusaktidele rakendama mitmesuguseid säilitamise ja dokumentide töötlemise nõudeid.

 Isikuandmete säilitusaeg ja kustutamine

Lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks salvestame kliendi andmed vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f ja vastavalt Eesti Vabariigi  siduvatele õigusaktidele. Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid teiega ärisuhtes olemise perioodil, näiteks lepingu alustamise ja hilisema töötlemisega seotud tegevustes. Lisaks peame vastavalt Eesti Vabariigi  kehtivatele õigusaktidele rakendama mitmesuguseid säilitamise ja dokumentide töötlemise nõudeid.

Töötlemise vastastikused eeskirjad

Kui me saame klientide isikuandmeid garantiijuhtumi raames, ei loeta seda tavaliselt andmetöötluseks vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikele 3, vaid andmeedastuseks, sest me töötleme andmeid meie või teie jaoks vajalikel eesmärkidel, garantiikohustuste täitmiseks. Seadusega kooskõlas olemise tagamiseks kehtestame järgmised vastastikuse töötlemise reeglid:

Kliendi ja Tarnija töötajate ning nende esindajate isikuandmed on konfidentsiaalsed vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 29. Konfidentsiaalsuskohustustest ja andmetöötluslepingust tulenevad kohustused on seotud isikut puudutavate kõigi isiklike ja oluliste üksikasjadega ning nimetatud informatsiooni puhul rakendatakse kõiki sellisele teabele kohaldatavaid kaitsemeetmeid. Eelkõige on äripartneritel keelatud isikuandmeid töödelda ilma antud isiku loata.

0
    0
    Ostukorv
    Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi
      Arvutage saatmine